Welkom bij Martens Green Power

Martens Greenpower is begonnen met de verkoop van houtpellets. Later is daar onze fouragetak aan toegevoegd. Maar hierdoor is onze kennis op het gebied van fourage zeker niet minder. Wij hebben specialisten van beide takken in dienst, die zelf bij de eindgebruiker onze produkten leveren. Hierdoor zijn de lijnen tussen de producent en u als eindgebruikers kort, waardoor de communicatie vlot en gemakkelijk verloopt.

Daarnaast heerst bij ons geen 9 tot 5 mentaliteit, waardoor u ons altijd gemakkelijk kunt bereiken. Hierdoor kunnen we een van onze belangrijkste doelstellingen nakomen, namelijk: goede service richting onze klanten, met kwalitatief goede produkten.

Bent u benieuwd geworden naar ons bedrijf en naar onze produkten, klik dan op een van onderstaande foto’s.

Houtpellets     Fourage

Bomenwagen     Contact